Menu
Obec Jaroslavice
Obec Jaroslavice

Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Petr Zálešák – starosta

Mgr. Bc. Eva Mariánusová Juhaňáková- místostarostka

Ing. Václav Mész - místostarosta

Zastupitelé obce:

Jan Gazda

Josef Glaser

Josef Juhaňák

Luděk Juhaňák

Alena Kohoutková

Martin Kozlík

Mgr. Bc. Eva Mariánusová Juhaňáková

Ing. Václav Mész

Miloš Pekárek

Mgr. Petr Samek

Radek Vavák

Petr Zálešák

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Rozdělení výborů a komisí:

Finanční výbor: Miloš Pekárek, Radek Vavák, Ivana Vrátníková

Kontrolní výbor: Mgr. Petr Samek, Miroslav Juhaňák, Josef Glaser

Bytová a stavební komise:

Kulturní komise:

Předsedové výborů a komisí:

Finanční výbor - Miloš Pekárek

Kontrolní výbor - Mgr. Petr Samek

Stavební a bytová komise -

Kulturní komise -