Menu
Obec Jaroslavice
Obec Jaroslavice

Kulturní akce

Výhled kulturních akcí pro závěr roku 2023:

30.10.2023 - Výlov Jaroslavicekého rybníku

25.11.2023 - Přednáška na téma "Podzim a zima na Jaroslavicku"

26.11.2023 - Zdobení perníčků

3.12.2023 - Rozsvícení vánočního stromu

5.12.2023 - Čertovská jízda

10.12.2023 - Andělská pošta

17.12.2023 - Vánoce spol(k)u

V průběhu celého adventu se můžete také opět těšit na adventní okénka. 

Aktuální informace o akcích pořádaných v obci můžete získat také na veřejných facebookových stránkách obce: https://www.facebook.com/obecjaroslaviceokresznojmo/

Kulturní komise při zastupitelstvu obce Jaroslavice

Kulturní komise má 5 členů

 • Mgr. Tereza Koňariková– předsedkyně KK
 • Jarmila Bulová
 • Jan Holý
 • Mgr. Vendula Čížková
 • Bc. Veronika Jugová

Každý člen této kulturní komise má svůj specifický úkol, kterému se bude věnovat, avšak jejich vzájemná spolupráce a pomoc přispěje k dobrému fungování celé kulturní komise. Tato kulturní komise připravuje pro občany Jaroslavic několik kulturních a společenských akcí, které již několik let soustavně probíhají, ale také i nové akce na které se můžeme všichni těšit.

Kulturní komise se také bude zapojovat do projektů spolku ZnojmoRegion, z.s., kterého je naše obec členem, a pomůže realizovat projekty, které se budou dotýkat naší obce.

Nově se kulturní komise domluvila na pořádání pravidelných setkávání našich seniorů v myslivecké klubovně. Doufáme, že se naši milí senioři těchto setkávání budou účastnit a tak stráví odpoledne aktivně se svými spoluobčany seniory.

Nadále bude KK pracovat na těchto úkolech:

 • modernizace obřadní síně
 • úprava rozptylové loučky na hřbitově – pamětní deska
 • vybudování dalších dětských hřišť, např. na místním sportovním hřišti
 • vybudování malé kuchyňky v chodbě před mysliveckou klubovnou, která by sloužila k chodu a pořádání akcí v myslivecké klubovně a knihovně

Mezi stálé úkoly KK patří:

 • zajišťování kulturního doprovodu při pohřbech
  • řečník: Mgr. Jaromíra Rubáčková
  • hudebník: Mgr. Josef Wolf
  • zpěvačky: Marie Drápelová, Anna Adámková, Ing. Svatava Holubová, Alžběta Vasmanská, Michaela Opatřilová, Erika Zálešáková
 • vydávat obecní noviny – 3x ročně a v barevném provedení
 • Jubilea – blahopřání občanům k výročí (70, 75, 80, 85, 90…let)
 • zajišťování hudebního doprovodu a fotografa při Vítaní občánků
  • Hudba: Mgr. Josef Wolf a jeho děti
  • Zápisy do pamětní knihy: 

 

 

Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice,

IČ:  00292915 

(dále jen „obec Jaroslavice“)

 

informuje účastníky kulturních a společenských akcí v obci o tom, že:
 

1.

a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video z kulturních a společenských akcích v obci, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

b) v případech, kdy je to pro prezentaci obce vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména podrobného portrétu a/nebo uvedením jména a příjmení, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,

 c) fotografie/video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti a zájmům obce Jaroslavice formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v místním tisku, na internetu (na webových stránkách a dalších), v obecní kronice apod.,

d) fotografie/video používá k veřejné prezentaci po dobu plnění účelu, ke kterému byly pořízeny 

e) omezený rozsah fotografie/videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie obce), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,

f) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka akce a jeho práv ze strany obce.

2.

V případech zvláštních akcí pořádaných obcí Jaroslavice, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“).

3. 

Podáním výše uvedené informace splnila obec Jaroslavice podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizováním fotografií/videí na kulturních a společenských akcích v obci pořádaných obcí Jaroslavice či dobrovolnými spolky a sdruženími náležejících k obci a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu.

 

___________________________________________________________________________

Informace dle čl. 13 nařízení GDPR:

Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice, IČ:  00292915, Tel.: 515 275 123, E-mail: info@obec-jaroslavice.cz, ID datové schránky: pcwbdvr.

Správce, Obec Jaroslavice, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Jaroslavice vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748, Palackého 150/8, 796 01 Prostějov. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA,

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz, Tel.: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854, ID datové schránky: 5b36car

 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.

Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte.

Toto poskytnuté svolení a souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným obci) a my Vaše fotografie, audio či videozáznamy a jiné poskytnuté údaje na základě tohoto souhlasu smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. Neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka a jeho práv ze strany obce.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací na urad-obce/poverenec-gdpr/

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách: 

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00292915

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

plakát

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2022

Informace o dotaci

Publicita

Projekty EU

Projekty EU - fond soudržnosti

Dotace z EU, Fondu soudržnosti

Rozšíření systému separace odpadů - obec Jaroslavice

Podpora domácího kompostování - obec Jaroslavice

 

Dotace z Jihomoravského kraje 2023

Plakát

Smlouva s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace (933.6 kB)

 

Harmonogram svozu odpadu od domu 2024

Plakát

Harmonogram svozu kontejnerů 1100 l po obci 2024

Sběrná místa

Virtuální prohlídka obce Jaroslavice zde:

https://www.virtualtravel.cz/jaroslavice