Menu
Obec Jaroslavice
Obec Jaroslavice

Příhraniční spolupráce

Mezinárodní tábor 2019

 

40 dětí z Česka – 15 z Jaroslavic a 25 z Dobšic (+ 5 vedoucích) se zúčastnilo v termínu od 6. do 14. července již 16 ročníku mezinárodního tábora pro děti-  tentokrát v rumunském Kászonu (asi 70 km od Brašova). Kromě českých a rumunských dětí se tábora zúčastnily i děti z maďarského Abasaru. Zakladatel tohoto tábora rakouská obec Seefeld-Kadolz se letošního ročníku neúčastnila. Veškeré finanční náklady spojené s táborem hradí pořádající obec, letos tedy rumunský Kászon. Děti spaly pod stany, v případě špatného počasí byly přemístěny do penzionu. V průběhu týdne probíhaly v táboře různé společenské a sportovní hry, byly pořádány výjezdy do okolí, návštěva města Brašova (velké asi jako Brno), kde jsme navštívili kostelní tvrzi, aquapark a absolvovali jsme prohlídku města.  Další exkurzí byl Gyimés – návštěva skanzenu, tančícího domu a bobové dráhy.

Celý tábor byl ukončen závěrečným kulturním vystoupením všech účastníků tábora, kde byly dětem i vedoucím předány různé odměny a dary za celotýdenní snažení a každý účastník tábora dostal na památku tričko.

Příští ročník by se měl uskutečnit v České republice a pořadatelem by měla být obec Jaroslavice. Na tomto rozhodnutí se shodli všichni zástupci letošního tábora. Navíc bylo konstatováno, aby se tábora účastnily i děti z Rakouska a případně se tábor rozšířil o další státy – Slovensko a Polsko.

Závěrem lze tvrdit, že se letošní tábor i přes ne příliš teplé počasí vydařil, všichni zúčastnění se vrátili ve zdraví a v pořádku, velké poděkování patří i řidičům Milanovi a Radkovi Koňaříkovým z Břežanské dopravní společnosti, kteří nás zdárně do 1100 km vzdáleného Kászonu a zpět dovezli, zkrátka všem, kteří měli nějakou zásluhu na pořádání tohoto tábora. Pochvalu zaslouží i rodiče, kteří se nebáli vyslat své děti na tak dalekou cestu.

Tak na shledanou a příště v Jaroslavicích.

 

Petr Zálešák - starosta


Mezinárodní dětský tábor 2015 – Kázson - Rumunsko

 

V letošním roce se konal již 14. ročník mezinárodního dětského tábora, jehož pořádající obcí byla rumunská Kázson. Účastníky byly děti z České republiky -Jaroslavice a Dobšice, z Rakouska – Seefeld - Kadolz, Maďarska - Abasár a  z Rumunska.

 

Tábor proběhl v období od 13. 07. do 18. 07. 2015 a z Jaroslavic se zúčastnilo 7 dětí a 2 vedoucí. Sraz byl v neděli v 18.00h na Náměstí, odkud jsme se autobusem s dětmi z Dobšic přesunuli do sousední rakouské obce pro zbývající část dětí s vedoucími. Pak už následovala dlouhá cesta s přestávkami přímo do obce Kázson. Přijeli jsme na místo v pondělí kolem 15. hodiny a začali stavět stany. Po společné večeři byl tábor zahájen slavnostním projevem starosty pořádající obce a pověšením státních vlajek všech 4 zemí na stožáry.

 

Další táborové dny se držely plánovaného programu. Úterý a čtvrtek byl věnován výletům – návštěva solné jeskyně, kde byla možnost různých sportovních aktivit a prohlídka místního tržiště. Zde děti mohly zakoupit různé suvenýry a dárky pro své nejbližší. Další výlet byl ve čtvrtek spojený s 3 hodinovým pobytem v termálních lázních, obědem v restauraci a odpolední hodiny byly strávené v národním parku s hlubokými jezery. Středeční dopoledne děti velmi zaujalo, neboť se pekl domácí chléb přímo v prostorách tábora. Ještě větší radost měly z upečených trdelníků, po kterých se vždy jen „zaprášilo“. Přesto každý měl možnost tuto sladkost ochutnat. Odpoledne pak pokračovalo ručními pracemi. Děti si sami vytvářely různé ozdoby z korálků, koženky, bavlnek a batikovaly šátky. Společné večery byly často za doprovodu zpěvu z každé země, tance místních rumunských souborů a reprodukované hudby.

Páteční dopoledne mohly děti ještě využít na nákupy v obchodním centru v nedalekém okresním městě. Po obědě pro ně místní hasiči připravili pěkné odpoledne při cvičném zásahu hašení ohně. Po té už byl nejvyšší čas sbalit stany a připravit se na závěrečné vystoupení s dětmi z Dobšic. Při zakončení mezinárodního tábora proběhlo předání dárků pořádající obci – starostovi a poděkování všem dalším lidem, kteří se na realizaci tábora podíleli. Byly to také především milé kuchařky, které po celý týden vařily dobrá jídla přímo v táboře.

Po kulturním vystoupení dětí z každé obce začala diskotéka. Pro nás jen krátce, protože se blížil čas odjezdu a opět dlouhá cesta do našich domovů. Letošní tábor se určitě i v tak daleké obci v Rumunsku vydařil. Děti poznaly další nové kamarády z jiných zemí a snažily se často s nimi nějak komunikovat, což je hlavním cílem každého mezinárodního tábora.

Příští rok se mezinárodní tábor má konat v Dobšicích, tak doufejme, že bude stejně úspěšný jako letos.

 

Účastníci: Patrik Nemáš, Dominik Pospíšil, Lukáš Veselý, Erik Zálešák, Renata Rybánská, Sabina Samková a Dominika Cholevová

Za vedoucí: Miluše Juhaňáková a Martina Kudlíková

foto ve fotogalerii


Mezinárodní letní tábor 2014 v maďarském Abasáru

Maďarská obec Abasár byla pro letošní rok organizátorem mezinárodního setkání českých, rakouských, maďarských a rumunských dětí. Za Jaroslavice se zúčastnilo celkem 10 dětí a dva vedoucí.

Náš autobus vezl děti z Dobšic, Jaroslavic, Seefeldu a dorazil do Abasáru v neděli před 17. hodinou. Stanový tábor se nacházel stejně jako před 5 lety v areálu místní školy. Po vztyčení vlajek všech států a postavení stanů, byl tábor paní starostkou obce oficiálně zahájen. Následovala společná večeře ve školní jídelně a většina dětí se přemístila do tělocvičny, která se nachází rovněž v tomto areálu a byla po celý týden tábora dětem k dispozici.

Program byl opravdu velmi nabitý. V pondělí dopoledne jsme měli prohlídku po obci, především vesnické muzeum, kostel, vinný sklep, náměstí s pomníkem a také místní obchod, který děti využily ke svému prvnímu nákupu rychlého občerstvení. Po obědě jsme se autobusem převezli na koupaliště v Gyöngyösu, které bylo vzdálené asi 20 km od tábora. Byl to velký areál jak s venkovními, tak i vnitřními bazény. Děti toto zařízení s radostí využily, neboť po celý den bylo velmi teplé počasí.

V úterý po snídani byl naplánován první výlet a to do adrenalinového parku v Mátře. Děti si zde mohly zajezdit na bobové dráze, projít se na zavěšené lávce, která byla skutečně velmi dlouhá, dále jsme procházeli lesním bludištěm a děti si mohly zaskákat na různých trampolínách. Po obědě jsme autobusem přejeli k jezeru, kde byla umístěna vyhlídková věž. Pár našich dětí včetně obou vedoucích chtěli tuto vystoupat, ale bohužel na samotném vrcholu vyhlídky začalo prudce pršet. Proto se ukončila i prohlídka jezera a rychle jsme přejeli zpět do tábora, kde již pršelo a déšť neustával až do večera. Některé děti měly ve stanu vodu a tak se přestěhovaly do tělocvičny a spaly zde s ostatními dětmi.  V tento den přijel náš pan starosta Petr Zálešák s panem starostou Jenšovským z Dobšic a strávili večer při setkání starostů ze Slovenska a Rumunska. Právě rumunská obec Kaszon je pro rok 2015 organizátorem dalšího ročníku mezinárodního tábora, a proto začalo již přípravné setkání všech starostů obcí.

Ve středu jsme byli celý den v Abasáru. Po snídani byly vytvořeny skupiny děti ze všech států a měly dopoledne věnované evropskému dni. Ve společenské místnosti měly přednášku o Evropské unii, různé informace jim byly promítány, a pokud dobře poslouchaly, mohly toho pak využít, když probíhaly různé vědomostní úkoly. Po obědě pak pokračovaly další úkoly ve školním dvoře, včetně postavení „Berlínské zdi“z velkých krabic.  Tato pak byla dětmi různě pomalována a na závěr zbouraná. V tělocvičně bylo večer pro všechny účastníky připraveno vystoupení sportovního klubu v karate, které se dětem velmi líbilo, a ocenily vystupující mohutným potleskem.

Na čtvrteční dopoledne byl připraven výlet do Kisnány, kde se nacházela zřícenina hradu. Mohli jsme shlédnout původní stavbu hradu, která byla různě rozmístěna na obrázcích a také nám to bylo promítáno v rozměru 3D. Po odpolední siestě byly pro děti připraveny různé ruční práce např. drhání bavlněných náramků, vystřihování podle šablon a vytváření závěsných ozdob, jakož i pečení chleba v peci. Na večer se pak děti připravovaly k vystoupení v tělocvičně, kde každý stát měl předvést, co je pro jeho zemi typický tanec. Protože jsme s sebou vezli naše jaroslavické kroje, rozhodli jsme se pro náš typický tanec a to polku. Menším dětem jsme museli trochu s oblečením kroje pomoci a rozhodně to stálo za to, neboť po jejich vystoupení sklidily obrovský aplaus. Po vystoupení dětí ze všech států pak následoval společný tanec, do kterého se zapojilo hodně dětí, včetně vedoucích, kteří si také s chutí zatancovali.

Páteční den opět připravil bohatý program pro děti a byl to vlastně poslední celý den strávený v Maďarsku. Hned po snídani se autobusem odjelo do hlavního města Budapešti, které bylo přes 80 km vzdálené od tábora. Mohli jsme si prohlédnout krásnou budovu parlamentu a poté nás paní starostka zavedla do centra města, kde všem dětem koupila zmrzlinu. Ti pak měli čas na krátkou prohlídku náměstí. Po obědě nás autobus převezl do nákupního centra a děti si zde mohly koupit nějaké dárky, občerstvení a spoustu jiných věcí. Do Abasáru jsme přijeli večer a po poslední společné večeři začalo v tělocvičně závěrečné vyhodnocení mezinárodního tábora. Paní starostka předala dětem ceny za jejich účast v různých soutěžích a každý účastník dostal na památku tričko s emblémem Abasáru. Děti pak ještě na závěr měly krátké vystoupení, ty naše společně s dětmi z Dobšic a za doprovodu kytary zazpívaly písničku. Po slavnostním zakončení pak následovala diskotéka.

Sobotní ráno už pak bylo ve znamení ukončení tábora, balení stanů a následovalo rozloučení s rumunskými a maďarskými dětmi. Paní starostce jsme jménem obce, dětí a nás vedoucích poděkovali za krásný pobyt na jejich organizovaném mezinárodním táboře a za pěkný program po celý týden. Loučení se neobešlo bez slziček a tak věříme, že děti byly spokojené, poznaly spoustu nových kamarádů a mohou se tak těšit opět za rok na mezinárodní tábor, který by se měl konat v Rumunsku.

 

Děti, které se tábora účastnily: Erik Zálešák, Patrik Nemáš, Dominik Pospíšil, Lukáš Veselý, Aleš Rehberger, Petr Vala, Martina Rybánská, Veronika Opatřilová, Renata Rybánská, Tereza Krátká.

Za vedoucí: Miluše Juhaňáková a Bohumil Zálešák

 

 

            logo programulogo Evropské unie

 

 


Mezinárodní dětský tábor Jaroslavice – 2013

V termínu od neděle 7. 7. 2013 do soboty 13. 7. 2013 se uskutečnil tradiční mezinárodní dětský tábor, jehož pořadatelem byla pro tento rok Obec Jaroslavice. Tábora se zúčastnilo 67 dětí (ve věku 9 až 14 let) a 10 vedoucích z partnerských obcí – na české straně Jaroslavice a Dobšice a Seefeld-Kadolz z Rakouska.

Místem konání tábora se stal sportovní areál Sportovního klubu Sokol Jaroslavice. Na trávě kolem hřiště vyrostl stanový tábor a zázemí kabin sloužilo jako sociální zařízení. Pro stravování byly využity služby Motorestu Estetika, kam děti chodily na obědy a večeře. Snídaně se chystaly přímo na hřišti, aby děti nemusely hned po ránu absolvovat přesun do jednoho kilometru vzdáleného motorestu.

Po celý týden byl pro děti připraven pestrý program. V pondělí dopoledne absolvovaly prohlídku obce Jaroslavice – navštívily školu, obecní úřad, sklep Znovínu Znojmo, a.s., jaroslavický zámek a zašly také do vinohradů a k Jaroslavickému rybníku. Odpoledne se jely koupat na koupaliště do Seefeld-Kadolze a na golfovém hřišti v této rakouské obci proběhl turnaj v minigolfu. Úterý pokračovalo sportovními hrami, konal se turnaj v malé kopané a ve vybíjené, někteří si šli zahrát bowling do Penzionu Podzámčí a odpoledne si mohly děti vyzkoušet cyklistické dovednosti při soutěžích, které pro ně přichystala společnost Cyklo Kučera ze Znojma. Ve středu děti čekal celodenní výlet do Jihlavy, kde navštívily zoologickou zahradu a Aquapark. V noci ze středy na čtvrtek táborníky překvapila silná bouřka, takže ve čtvrtek dopoledne někteří sušily stany, promáčené spacáky a oblečení a jiní si připravovaly kulturní program na páteční závěrečný večer. Odpoledne se jelo do zábavního parku Bongo v Brně, kde se děti vyřádily a při zpáteční cestě navštívily nákupní centrum Olympia. V pátek byla pro děti přichystána jednak přednáška o historii Jaroslavic, kterou přednesl pan Ševčík, sběratel historických předmětů o naší obci a dále pracovní dílny, kde paní Brožková učila děti ubrouskovou technikou vyrábět různé suvenýry, aby měly památku na tábor. Odpoledne přijela děvčata z agentury Sluníčko, která dětem malovala na obličej a na vlasy. V 17.00 hodin začal závěrečný večer, kterého se kromě dětí zúčastnila i řada rodičů nejen z Jaroslavic a Dobšic, ale i ze sousedního Seefeld-Kadolze. Dětem byly předány ceny za sportovní turnaje a na památku každý účastník obdržel tričko. Poté následovalo kulturní vystoupení dětí z jednotlivých obcí. Večer byl zakončen grilováním a diskotékou, kde k tanci a poslechu zahrála skupina Danteso. V sobotu ráno přišlo na řadu balení stanů a velké loučení, při kterém se tu a tam objevila i slzička.

Významnost tábora podtrhuje skutečnost, že tábor je spolufinancován z „Fondu malých projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko“, kde z celkových nákladů cca. 250 tis. Kč má být 85% hrazeno z fondu. Myslím si, že motto fondu: „Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více“ bylo na tomto táboře splněno na 100%.

Rovněž závěrečné hodnocení tábora od všech starostů a vedoucích znělo velmi pozitivně. Bylo konstatováno, že Obec Jaroslavice se svého úkolu zhostila velmi dobře a nasadila pro další ročníky vysokou laťku.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Fondu malých projektů za sponzorství, všem pracovníkům obce za přípravy a celou realizaci tábora, rovněž děkuji vedoucím tábora, kteří měli na starosti děti z Jaroslavic paní Miluši Juhaňákové a především svému synovci Bohumilu Zálešákovi, který jako nejmladší vedoucí byl celým táborem vyhlášen jako nejlepší vedoucí a sklidil obrovský potlesk při závěrečném předávání cen.

Poslední poděkování patří samozřejmě všem partnerským obcím, které tento mezinárodní tábor pořádají. Jednak děti mají celý pobyt na táboře zcela zdarma a dále mají možnost se zdokonalovat při konverzaci v německém a anglickém jazyce.

Když vyjde počasí a sejde se dobrý kolektiv vedoucích a dětí – a to v Jaroslavicích letos platilo, je všechno jednodušší. Přeji partnerským obcím, aby v příštích letech při pořádání tohoto tábora měli rovněž štěstí, tak jako já letos.

 

Vedoucí tábora a starosta obce – Petr Zálešák

Foto z tábora je umístěno v sekci Fotogalerie.


Mezinárodní dětský tábor 2012 – Seefeld-Kadolz (Rakousko)

 
V letošním roce se uskutečnil 11. ročník mezinárodního dětského tábora, jehož účastníky byly děti z České republiky (Jaroslavice a Dobšice), z Rakouska (Seefeld-Kadolz), Maďarska (Abasár)a Rumunska (Kászon). Tábor se uskutečnil od neděle 8.července do soboty 14.července.
 
Z Jaroslavic se tábora zúčastnilo 15 dětí ve věku od 8-14 let (tzn.2.-8.třída). Jaroslavičtí účastníci tábora měli sraz v neděli v 17.00h na Náměstí, odkud jsme se přepravili auty do rakouského Seefeld-Kadolze. Zpočátku to vypadalo, že nám počasí přeje, ale jakmile jsme vyjeli za hranice České republiky, strhl se prudký liják a bouřka. Chvíli jsme čekali v autech a doufali, že průtrž přejde. Asi po hodině čekání se objevilo konečně sluníčko a udělalo se hezky, takže jsme začali zakládat stanový tábor. Poté následovala večeře a na programu bylo i vzájemné představování účastníků, které se nakonec nekonalo, protože celý program byl nakonec kvůli dešti narušen.
 
V pondělí nás již v 7.00h vzbudil budíček (v podobě puštěné hudby z reproduktorů), který musel vzbudit i toho nejtvrdšího spáče. Následovala snídaně v ,,Sportsüberl“, což byly lavičky se stoly v prostorách tábora. Když jsme se nasnídali, čekal nás sportovní den. Část tábora hrála ,,Miniaturgolf“ a část ,,Pit Pat“ a zbývající část si mohla vytvořit svoji jmenovku, popřípadě jiné vlastní výrobky z tvarovací hmoty, z barevných přízí apod. V 11.15h jsme se společně odebrali na oběd do hotelu ,,Jufa Gästehaus“. Jídlo se skládalo z polévky, možností 2 hlavních chodů, zeleniny a salátů dle vlastního výběru a sladkou tečkou na závěr byl nějaký zákusek nebo ovoce, takže na nedostatek jídla si člověk opravdu nemohl stěžovat. Odpoledne se pokračovalo ve sportovních aktivitách, vytvořily se různé skupiny dětí, kde byly náhodně vybrané děti z různých zemí, a tak byly nuceny se mezi sebou určitým způsobem dorozumívat. Navíc bylo krásné počasí a tak jsme mohli jít ještě i na koupaliště, které se nachází v areálu tábora. Pokochat krásami rakouského Seefeld-Kadolze jsme se mohli k večeru, kdy byla na programu projížďka traktorem obcí Seefeld-Kadolz.
 
Na úterý jsme se museli opravdu dobře vyspat, protože nás čekal celý den ve Vídni. V 7.00h byl budíček a snídaně a v 8.00 jsme se vydali 2 autobusy do Vídně. Nejprve jsme navštívili rakouský Parlament (všichni jsme měli bílá trika, která jsme ráno dostali a která jsme si pak mohli nechat), pak byla na programu zoologická zahrada. Předtím, než jsme šli do ZOO, dostal každý oběd, pití a něco sladkého na zub. Cesta do ZOO vedla přes krásné zahrady zámku Schönbrunnu. Zoologická zahrada na zámku Schönbrunn ve Vídni je nejdéle existující zoologická zahrada na světě a žije tu přes 500 živočišných druhů. V roce 2010 byla vyhlášena nejlepší zoologickou zahradou v Evropě. Když jsme si část zvířat prohlédli, jelo se do zábavního centra Prater, jehož symbolem (ale i symbolem celé Vídně) je Obří kolo (Riesenrad), které nabízí řadu atrakcí člověku beroucí dech. Děti se tak mohly vyřádit na nespočetně atrakcích (herny, různé houpačky, vodní tobogány, autodráhy, domy hrůzy, adrenalinová otáčidla a vystřelovače…) a mohly nakoupit spoustu různých suvenýrů nejen pro rodiče. Ač bylo šílené horko, které vysilovalo a dětem se do Prateru moc nechtělo, při cestě autobusem zpět do tábora konstatovaly, že v Prateru se jim líbilo nejvíce a že investice do atrakcí byla jejich nejlepší investice. Cestou autobusem se nám dostaly zprávy, že v Seefeldu je bouřka a škaredé počasí, ale jakmile jsme dojeli, bylo už hezky a děti se ještě na chvíli mohly jít osvěžit na koupaliště.
 
Ve středu byl budíček posunut kvůli namáhavému dni ve Vídni na 8.00h a následovala snídaně. Tento den byl ve znamení sportu a her. Děti byly již z pondělí rozděleny do skupin podle názvů zemí (např. Germany, Italy, Portugal…), kde byly opět namícháni napříč národnostmi (v každé skupině měli být účastníci ze všech zemí, které byly na táboře). Následovala řada soutěží, např. skákání v pytlích, plavání, strefování se do nafukovacích balónků šipkami, zatloukání hřebíků do kmene a mnoho dalších… V 11.15 jsme se odebrali na oběd do ,,Jufa Gästehaus“. Mezitím začalo pršet, takže když jsme se vrátili z oběda, museli jsme chvíli počkat, než déšť ustane, abychom mohli dokončit sportovní hry. Po dešti bylo opět krásné počasí. Když jsme dokončili sportovní hry, hrál se opět ,,Miniaturgolf“ a ,,Pit Pat“ jako v pondělí, jen se vyměnily skupiny. Po skončení her jsme využili pěkné počasí a šli se koupat. Po večeři jsme se všichni sešli před táborem, kde byl připraven táborák. Panovala tam příjemná atmosféra, hrálo se na kytaru, zpívalo…
 
Ve čtvrtek den začal opět tradičním budíčkem v 7.00h a opět nás čekalo cestování autobusem, i když ne tak daleko jako do Vídně. Nejprve jsme zavítali do Maissau do Ametystového světa (,,Ametyst Welt“). V tomto areálu byla v obchodech k dispozici řada drahých kamenů. Kochali jsme se drahými kameny různých barev, tvarů i velikostí. Některé byly opravdu obrovské. To byla vhodná příležitost koupit nějaký suvenýr na památku pro své rodiče, sourozence nebo kamarády. Součástí programu v Ametyst Weltu bylo shlédnutí filmu, jak ametyst vznikl a prohlídka jeskyně. Velmi zajímavý zážitek pro děti byl, když jsme každý dostali rýč, lopatku, kladívko a šli jsme si sami vykopávat a hledat ametysty. Někdo jich našel méně, někdo více, někdo malinké, někdo veliké. Ametysty, které jsme si našli, jsme si pak mohli zadarmo vzít domů. Než jsme pokračovali v cestě, každý si k obědu upekl párky nad táborákem, který tam byl připraven. Následovala cesta do Retzu, kde jsme nejprve zavítali k větrnému mlýnu a v samotném Retzu jsme měli rozchod a mohli jsme si prohlédnout město. Zakončením našeho cestování byl Excalibur City na Hatích (konkrétně Kinderwelt). Je to dětský ráj, na děti tam čekají skluzavky, lanová dráha, různé mechanické atrakce, horská dráha, dětský cirkus, elektrická autíčka, mohou zde zažít cestu vesmírem v lunárním modulu, jízdu lodičkou spuštěnou po rampě na vodní hladinu, v kině zhlédnout film… Někteří se šli podívat do nákupního centra Freeport a koupili si tam nějaké oblečení. Asi v 18.00h jsme jeli zpět do tábora. Tam následovala večeře a poté volný program a večerka.
 
V pátek (pro některé poslední den) nám počasí moc nepřálo. Celý den pršelo. Proto jsme dopoledne strávili v hotelu ,,Jufa Gästehaus“. Náplní dopoledne bylo to, že některé skupiny dětíhrály bowling a některé skupiny si prohlížely fotky, které byly foceny v průběhu celého tábora (a že jich nebylo málo!). Všichni jsme se zasmáli nad některými momentkami. Skupiny se pak vyměnily. Poté následoval oběd v 11.30h a děti si mohly v dětských koutcích v prostorách hotelu hrát. Když jsme se vrátili do tábora, děti dostaly za úkol, připravit si nějaký program na závěrečný večer (tance, zpěv, scénky, hra na hudební nástroj…). Kolem 16.00h už začali přijíždět rodiče některých dětí, přijel také pan starosta z Jaroslavic a Dobšic a proběhlo vyhlášení konečných vítězů soutěží, které proběhly za celý týden. Jako odměnu si mohli vybrat z široké škály cen, které byly pro ně připraveny. Všichni jsme se pak mohli podívat na to, jaký program si děti připravily. Rodiče, kteří přijeli pro děti, pak se svými dětmi zůstali na ,,Grillabend“ (grilovací večer) a většina našich dětí ten večer odjížděla už s rodiči domů.  Kolem 22.00h začala venkovní diskotéka, kde se hrály ty nejmodernější diskotékové ,,vály“.
 
V sobotu, poslední den, jsme vstávali v 7.00h a po snídani jsme si s dávkou nostalgie začali sklízet stany. Následovalo smutné loučení a odjezd domů.
 
Letošní tábor se určitě vydařil. Děti poznaly mnoho nových kamarádů z jiných zemí (komunikace probíhala hlavně v německém nebo anglickém jazyce;i když si děti třeba moc nerozuměly, domluvily se nějak rukama nohama), což je hlavním cílem tábora. Pro některé to může být kamarádství na celý život a myslím si, že každý si rád po čase vzpomene na některé zážitky, které se během tábora udály.
Příští rok se mezinárodní tábor má konat u nás, v Jaroslavicích, tak doufejme, že bude stejně úspěšný jako letos.
 
Účastníci: Patrik Nemáš, Martina Rybánská, Renata Rybánská, Dominik Pospíšil, Aleš Rehberger, Klára Kořénková, Tereza Krátká, Karolína Rehbergerová, Daniel Procházka, Jiří Kudlík, Veronika Rybnikářová, Aneta Kočí, Michaela Zsagarová, Beatrice Atweri, Pavlína Horká.
Za vedoucí: Miluše Juhaňáková a Petra Pospíchalová

Pěší trasu pro Nordic Walking najdete i v Jaroslavicích

 

Na jaře roku 2009 obec Jaroslavice ve spolupráci s rakouskou obcí Seefeld-Kadolz slavnostně otevřela  pěší trasu pro Nordic Walking, nazvanou "Cesta dvěma zeměmi".

 Proč zrovna "Cesta dvěma zeměmi" už napovídá spolupráce se sousední rakouskou obcí Seefeld-Kadolz. Milovníci tohoto nového sportovního odvětví, které v překladu znamená "severská chůze",mají nyní v Jaroslavicích vyznačenou trasu, po které se mohou vydat a prohlédnout si pěkná zákoutí Jaroslavic a Seefeld-Kadolze. Naše trasa začíná v Jaroslavicích na Náměstí u Caffe Bar La Passion a pokračuje přes bažantnici, kolem vinných sklepů, vinohrady, kaštanovou alejí vedoucí k zámku, kdo chce může se podívat na chovný rybník,pokračuje přes Náměstí s radnicí, kolem hřiště a fotovoltaické elektrárny. Po bývalé hraniční cestě se dostanete na silnici která vede do Seefeld-Kadolze. Projdete třešňovou alejí až k hranicím s Rakouskem, kde ale naše trasa nekončí a pokračuje Sklepní ulicí v Seefeldu. Zde můžete navštívit Euregio vinotéku, ve které ochutnáte nejen rakouská vína, ale i vína vinařů z Jaroslavic a vinařských firem ze Znojemska, např. ze Znovínu nebo Lahoferu. Naše pěší trasa Vás dovede až do sportovního centra v Seefeldu, kde se můžete občerstvit v Restauraci u tenisových kurtů než se vydáte zpět do Jaroslavic.

 A kdo se nechce držet naší trasy? Vůbec nevadí, stačí kdekoliv vyšlápnout a tímto nenáročným, příjemným druhem pohybu poznávat příjemná zákoutí kolem Jaroslavic a Seefeldu.

 M.V.Pár informací navíc:
Nordic Walking (doslovně přeloženo severská chůze) je běžná chůze se speciálními hůlkami. O co je jednodušší název a metoda, o to účinnější je tato forma pohybu. Kolébkou tohoto nového sportovního odvětví je právem nazýváno Finsko. Zde se Nordic Walking vyvinul velmi rychle v lidový sport a není divu, Finové jsou na hole odmalička zvyklí. Vlna nadšení se rozšířila po celé Skandinávii a pak i do střední a jižní Evropy. V německy mluvících zemích získává tento sport stále na větší popularitě. Je možno jej provozovat celý rok, kdekoliv a ve všech věkových kategoriích a výkonnostních skupinách, protože tímto způsobem pravidelně pohybuje celá pětina všech obyvatel, ve Švédsku přechází stále více nadšenců z kolečkových lyží k "hůlkové chůzi", jak se zde Nordic Walking říká.

Nordic Walking je velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i začátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku. Tepová frekvence se nachází v oblasti, ve které se dlouhé hodiny můžeme cítit dobře, a přesto je spotřeba energie velmi vysoká, stoupá až o 40%. Výkon je vyžadován od 600 svalů, a to je zhruba 90% všech svalů v těle. Většina občanů neujde denně více než jeden kilometr, potom není divu, že má většina problémy s nadváhou, jejíž následkem jsou různá kloubová onemocnění. Lidé s nadváhou pak jen těžko nacházejí odhodlání k běhu. Nordic Walking ale mohou provozovat bez problémů. Pomocí holí jsou namáhány svaly celého těla a klouby dolních končetin jsou odlehčeny.

 

Nordic Walking


- zvyšuje tepovou frekvenci o 5 - 17 tepů za minutu
- zvyšuje tělesnou spotřebu kalorií díky pohybu s holemi o průměrně 20% ve srovnání s normální chůzí
- uvolňuje svalové napětí v oblasti zádových a ramenních svalů
- zvyšuje významně pohyblivost páteře
- zapojuje do pohybu a tím také posiluje 90% svalů v těle
- šetří klouby a kolena
- snižuje zátěž kolen u osob s nadváhou
- spaluje až 400 kalorií za hodinu
- dodává díky pohybu s holemi jistotu na hladkém a klouzavém povrchuNordic Walking zlepšuje kondici, posiluje svalstvo horní části těla a nohou a zlepšuje celkovou pohyblivost a krevní oběh.

 

 Pozvánka

Údolím na kole - Ein Tal am Rad

V neděli 6. června 2010 proběhne již jedenáctý ročník cyklistického závodu pro všechny, kteří mají potěšení z jízdy na kole krásnou přírodou českého Podyjí a rakouského Pulkautal.

Start je možný od 9.00 do 15.00 hodin z jakékoli stanice - Jaroslavice, Seefeld - Kadolz, Mailberg, Obritz, Hadres, Untermarkersdorf, Alberndorf, Auggenthal, Jetzelsdorf a Pernersdorf. Stačí si vyzvednout Razítkovou kartu a pak po trase nasbírat ve stanicích patřičná razítka. Trasa je vyznačena směrovými ukazateli s logem "Ein Tal am Rad" a případně i šipkami z vápna. Po získání minimálně 3 razítek, kartu odevzdáte do 16.00 hodin v razítkové stanici FF - Seefeld-Kadolz (Dobrovolní hasiči). Na prostranství Hasičského sboru FF- Seefeld-Kadolz proběhne od 17.00 hodin závěrečná akce s doprovodným programem a losováním o hodnotné ceny.

Jako minulé roky jedinou stanicí na české straně je vinný sklípek Vinařství Choleva ve sklepní uličce v jaroslavické bažantnici. I zde můžete načerpat energii u sklenky dobrého vína a ochutnat různé speciality. Na rakouské straně můžete navštívit např. Zámecký sklep rodiny Grnia v Malibergu, Heurigen rodiny Petz v Obritzi, Karlwirt (Hostinec u Karla)- zahradu po kaštany v Albendorfu, První jezdecký a cyklistický spolek v Pulkautal v Seefeld-Kadozi, Vinařství rodiny Hebenstreit ve Sklepní ulici v Jetzelsdorfu, nebo "1. Weinviertelskou energetickou zážitkovou stezku" v Auggenthale. To je jen malý výčet ze zajímavých zastávek tohoto závodu, ve kterých můžete ochutnat místní speciality, moučníky, saláty a různé nápoje.

Doufejme, že bude krásné počasí, které ještě umocní zážitek z příjemně stráveného dne.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Veškeré informace o příjmech a výdajích obce najdete na internetových stránkách: 

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00292915

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

plakát

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2022

Informace o dotaci

Publicita

Projekty EU

Projekty EU - fond soudržnosti

Dotace z EU, Fondu soudržnosti

Rozšíření systému separace odpadů - obec Jaroslavice

Podpora domácího kompostování - obec Jaroslavice

 

Dotace z Jihomoravského kraje 2023

Plakát

Smlouva s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace (933.6 kB)

 

Harmonogram svozu odpadu od domu 2024

Plakát

Harmonogram svozu kontejnerů 1100 l po obci 2024

Sběrná místa

Virtuální prohlídka obce Jaroslavice zde:

https://www.virtualtravel.cz/jaroslavice

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu 2024:

ke stažení zde Typ: DOC dokument, Velikost: 44.5 kB