Menu
Obec Jaroslavice
Obec Jaroslavice

Formuláře

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

  • Žádost o vydání osvědčení o státním občanství
  • Žádost o výpis z rejstříku trestů
  • Žádost na stavební povolení
  • Žádost na ohlášení stavebních úprav
  • Žádost o uznání otcovství