Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kulturní komise při zastupitelstvu obce Jaroslavice

Kulturní komise má 4 členky

 • Alena Kohoutková – předsedkyně KK
 • Marie Drápelová
 • Mirka Vasmanská
 • Martina Mühlbergerová

Každá členka této kulturní komise má svůj specifický úkol, kterému se bude věnovat, avšak jejich vzájemná spolupráce a pomoc přispěje k dobrému fungování celé kulturní komise. Tato kulturní komise připravuje pro občany Jaroslavic několik kulturních a společenských akcí, které již několik let soustavně probíhají, ale také i nové akce na které se můžeme všichni těšit.

Kulturní komise se také bude zapojovat do projektů spolku ZnojmoRegion, z.s., kterého je naše obec členem, a pomůže realizovat projekty, které se budou dotýkat naší obce.

Nově se kulturní komise domluvila na pořádání pravidelných setkávání našich seniorů v myslivecké klubovně. Doufáme, že se naši milí senioři těchto setkávání budou účastnit a tak stráví odpoledne aktivně se svými spoluobčany seniory.

Nadále bude KK pracovat na těchto úkolech:

 • modernizace obřadní síně
 • úprava rozptylové loučky na hřbitově – pamětní deska
 • vybudování dalších dětských hřišť, např. na místním sportovním hřišti
 • vybudování malé kuchyňky v chodbě před mysliveckou klubovnou, která by sloužila k chodu a pořádání akcí v myslivecké klubovně a knihovně

Mezi stálé úkoly KK patří:

 • zajišťování kulturního doprovodu při pohřbech
  • řečník: Mgr. Jaromíra Rubáčková
  • hudebník: Mgr. Josef Wolf
  • zpěvačky: Marie Drápelová, Anna Adámková, Ing. Svatava Holubová, Alžběta Vasmanská, Michaela Opatřilová, Erika Zálešáková
 • vydávat obecní noviny – nově budou vydávány 3x ročně a v barevném provedení
 • Jubilea – blahopřání občanům k výročí (70, 75, 80, 85, 90…let)
 • zajišťování hudebního doprovodu a fotografa při Vítaní občánků
  • Hudba: Mgr. Josef Wolf a jeho děti
  • Zápisy do pamětní knihy: Karel Drábek

 

Plán kulturních a společenských akcí v obci Jaroslavice na rok 2019

Březen

3. 3. – BUDKOVÁNÍ - Stavění budek pro ptáky a jejich umístění do přírody (Jarmínek ve spolupráci se ZŠ Jaroslavice)

9. 3. – MASOPUST - průvod masek obcí a zakončení na sportovním hřišti (SK Sokol Jaroslavice) POZOR, AKCE ZRUŠENA!!!

20. 3. – SETKÁNÍ SENIORŮ - setkání seniorů v myslivecké klubovně s přichystaným programem a občerstvením (Kulturní komise)

30. 3. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - (Kulturní komise) (pouze pro pozvané)

Duben

6. 4. – UKLIDMĚ ČESKO - Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. (Jarmínek s pomocí obce Jaroslavice)

7. 4. – VYNÁŠENÍ MORANY - Oslava příchodu jara shozením Morany do vody a následným přinesením májičku (Jarmínek ve spolupráci s MŠ Jaroslavice)

12. 4. – ODBORNÁ DEGUSTACE - Hodnocení vzorků na 46. oblastní výstavu vín 2019 (obec Jaroslavice ve spolupráci Znovín Znojmo, a.s.) (neveřejné)

20. 4. – VELIKONOČNÍ DVOREČEK seznámení s tradičními zvyky Velikonoc (Jarmínek)

27. 4. – 46. OBLASTNÍ VÝSTAVA VÍN 2019 V JAROSLAVICÍCH - (obec Jaroslavice ve spolupráci Znovín Znojmo, a.s.)

30. 4. – PÁLENÍ ČARODĚJNIC - filipojakubská noc, lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, čarodějnický karneval na sportovním hřišti s živou muzikou (Sdružení dobrovolných hasičů ve spolupráci s kulturní komisí a ZŠ Jaroslavice)

Květen

8. 5. – FESTIVAL VESELÉ ULICE - Oslavy státního svátku vesele a barevně. Divadelní a tvořivé aktivity pro děti. (Jarmínek)

11. 5. – POCHOĎÁK - pochoďák pro děti (Kulturní komise)

19. 5. - DON QUIJOTE DE LA ANCHA - divadlo od 17.00 hodin na sále Hostince U Šmídů (kulturní komise)

31. 5. – DEN DĚTÍ - soutěživé odpoledne pro děti na sportovním hřišti (Kulturní komise)

Červen

2. 6. ÚDOLÍM NA KOLE - amatérský cyklistický závod (trasa Jaroslavice - 10 rakouských obcí v oblasti Pulkautal) (zapojí se i obec Jaroslavice a SDH)

8. 6. – OKRSKOVÉ ZÁVODY - soutěž hasičských družstev na sportovním hřišti v Jaroslavicích (SDH)

15. 6. – BABSKÁ VESELICE - 8. ročník, průvod obcí a taneční zábava na hřišti (jaroslavické ženy a SDH)

21. 6. – SLAVNOST PRO DŮCHODCE- setkání seniorů s kulturním programem (Kulturní komise) (pro pozvané)

22. 6. – MEMORIÁL TOMÁŠE PROCHÁZKY - fotbalový turnaj na hřišti (SK Sokol Jaroslavice)

28. - 29. 6. – ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN - výtvarné odpoledne, táborák a stanování (Kulturní komise)

Červenec

? – LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR PARTNERSKÝCH OBCÍ JAROSLAVICE -  letošní ročník se uskuteční v RUMUNSKU

? – LETNÍ KARNEVAL NA HŘIŠTI - (SK Sokol Jaroslavice)

Srpen

3. 8. – DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ - (Jaroslavičtí vinaři, z.s.)

17. 8. - DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - (Jarmínek)

24. 8. – O POHÁR ZÁMECKE PANÍ - závody hasičských družstev z okolí na sportovním hřišti v Jaroslavicích (SDH)

31. 8. – 1. 9. – KROJOVANÉ HODY JAROSLAVICKÉ CHASY - tradiční krojované hody s průvodem po obci, večerní taneční zábavou a mší v kostele sv. Jiljí v Jaroslavicích (Krojovaná jaroslavická chasa)

Září

7. 9. KOLO PRO ŽIVOT - amatérský cyklistický závod (zapojí se i obec Jaroslavice a SDH)

14. 9. ZÁJEZD DO ZOO - (Kulturní komise) (pro děti)

29. 9. – KÁRKIÁDA - závody na kárkách (Jarmínek)

Říjen

27. 10. – PODZIMNÍ DVOREČEK - kreativní den pro děti (Jarmínek)

Listopad

2. 11. – SLAVNOST K PAMÁTCE ZESNULÝCH - (Obec s kulturní komisí a sbor zpěvaček)

? 4. - 8. 11. VÝLOV JAROSLAVICKÉHO RYBNÍKA

10. 11. – SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD - průvod svatého Martina s jeho družinou (Jarmínek s pomocí SDH)

Prosinec

1. 12. – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A 1. ADVENTNÍ ZPÍVÁNKOVÁNÍ - (Kulturní komise a Jarmínek ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jaroslavice)

5. 12. – ČERTI NA CIMBÁLU A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - (Jarmínek ve spolupráci s kulturní komisí)

8. 12. – 2. ADVENTNÍ ZPÍVÁNKOVÁNÍ - (Jarmínek)

15. 12. – 3. ADVENTNÍ ZPÍVÁNKOVÁNÍ - (Jarmínek)

22. 12. – 4. ADVENTNÍ ZPÍVÁNKOVÁNÍ - (Jarmínek)

? ŽEHNÁNÍ VÍNA V KOSTELE SV. JILJÍ  - (Jaroslavičtí vinaři, z.s.)

 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ AKCE A CHYBĚJÍCÍ DATUMY AKCÍ BUDOU POSTUPNĚ DOPLŇOVÁNY.

 

Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice,

IČ:  00292915 

(dále jen „obec Jaroslavice“)

 

informuje účastníky kulturních a společenských akcí v obci o tom, že:
 

1.

a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video z kulturních a společenských akcích v obci, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

b) v případech, kdy je to pro prezentaci obce vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména podrobného portrétu a/nebo uvedením jména a příjmení, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,

 c) fotografie/video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti a zájmům obce Jaroslavice formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v místním tisku, na internetu (na webových stránkách a dalších), v obecní kronice apod.,

d) fotografie/video používá k veřejné prezentaci po dobu plnění účelu, ke kterému byly pořízeny 

e) omezený rozsah fotografie/videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie obce), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,

f) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka akce a jeho práv ze strany obce.

2.

V případech zvláštních akcí pořádaných obcí Jaroslavice, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“).

3. 

Podáním výše uvedené informace splnila obec Jaroslavice podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizováním fotografií/videí na kulturních a společenských akcích v obci pořádaných obcí Jaroslavice či dobrovolnými spolky a sdruženími náležejících k obci a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu.

 

___________________________________________________________________________

Informace dle čl. 13 nařízení GDPR:

Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude Obec Jaroslavice, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice, IČ:  00292915, Tel.: 515 275 123, E-mail: info@obec-jaroslavice.cz, ID datové schránky: pcwbdvr.

Správce, Obec Jaroslavice, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Jaroslavice vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748, Palackého 150/8, 796 01 Prostějov. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA,

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz, Tel.: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854, ID datové schránky: 5b36car

 

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.

Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte.

Toto poskytnuté svolení a souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným obci) a my Vaše fotografie, audio či videozáznamy a jiné poskytnuté údaje na základě tohoto souhlasu smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. Neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka a jeho práv ze strany obce.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací na urad-obce/poverenec-gdpr/