Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Sběr nebezpečného odpadu


SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

• Nebezpečný odpad je druh odpadu, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Proto je nutné, abychom s tímto odpadem správně nakládali. Nelze jej ukládat na skládky, ani jej spalovat v běžných spalovnách. Je nutná likvidace ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu, nebo recyklace ve specializovaných firmách.

• Občané, kteří vyprodukují nebezpečný odpad, jej mohou zdarma odevzdat dne

03. 10. 2020 v době od 08:30 do 10.00 hodin

zaměstnancům firmy FCC Česká republika, s.r.o. v Družstevní ulici před vjezdem do dvora obecního úřadu.

• Tekuté a sypké odpady budou odebírat v uzavřených obalech (plastových, kovových a papírových).

• Do nebezpečného odpadu patří: oleje, tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, detergenty - odmašťovací přípravky, fotochemikálie, nepoužitá cytostatika - léky, masti, tinktury, dále baterie, akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, ledničky, mrazničky, televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, dřevo obsahující nebezpečné látky, pesticidy - postřiky, osobní a nákladní pneumatiky.

• Tato akce je určena pouze pro občany obce Jaroslavice, nikoliv pro občany jiných obcí, ani pro podnikatele a právnické osoby, které mají povinnost nakládat s odpady     v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

Dne 03. 10. 2020

od 08:30 do 10:00 hodin

 

Kontejner bude přistaven

v Družstevní ulici před vjezdem

do dvora obecního úřadu


22. 9. 2020 Zobrazit méně

Pohádkový les

Pozvánka na akci pro děti

4. 9. 2020 Zobrazit více

Zahájení školního roku

Informace pro rodiče

25. 8. 2020 Zobrazit více

Žádost o voličský průkaz - 2020

Informace pro voliče

25. 8. 2020 Zobrazit více

Jaroslavická krojovaná chasa Vás zve

Pozvánka pro občany

24. 8. 2020 Zobrazit více

Aktuality ze školy a školky

Informace pro rodiče

12. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka