Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Kadeřnictví Jaroslavice - provozní doba

Informace pro občany

16. 10. 2019 Zobrazit více

Kárkiáda

Pozvánka na akci pro děti

23. 9. 2019 Zobrazit více

Sběr nebezpečného odpadu


 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

• Nebezpečný odpad je druh odpadu, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Proto je nutné, abychom s tímto odpadem správně nakládali. Nelze jej ukládat na skládky, ani jej spalovat v běžných spalovnách. Je nutná likvidace ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu, nebo recyklace ve specializovaných firmách.

 

• Občané, kteří vyprodukují nebezpečný odpad, jej mohou zdarma odevzdat dne 28.09. 2019 v době od 08:30 do 09:30 hodin zaměstnancům firmy FCC Česká republika, s.r.o. v Družstevní ulici před vjezdem do dvora obecního úřadu.

 

• Tekuté a sypké odpady budou odebírat v uzavřených obalech (plastových, kovových a papírových).

 

• Do nebezpečného odpadu patří: oleje, tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, detergenty - odmašťovací přípravky, fotochemikálie, nepoužitá cytostatika - léky, masti, tinktury, dále baterie, akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, ledničky, mrazničky, televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, dřevo obsahující nebezpečné látky, pesticidy - postřiky, osobní a nákladní pneumatiky.

 

• Tato akce je určena pouze pro občany obce Jaroslavice, nikoliv pro občany jiných obcí, ani pro podnikatele a právnické osoby, které mají povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

Dne 28. 09. 2019

od 08:30 do 09:30 hodin

 

Kontejner bude přistaven

v Družstevní ulici před vjezdem

do dvora obecního úřadu


18. 9. 2019 Zobrazit méně

Velkoobjemový odpad

Informace pro občany Jaroslavic

2. 9. 2019 Zobrazit více

Stránka