Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Změna ordinační doby MUDr. Hulána

Informace pro občany

12. 5. 2020 Zobrazit více

Mateřská škola a školní jídelna - zahájení provozu

Informace pro rodiče a strávníky

12. 5. 2020 Zobrazit více

Tiskopisy pro obnovení žádosti o byt

Informace pro žadatele o byt

11. 5. 2020 Zobrazit více

Sběr nebezpečného odpadu


SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Dne 09. 05. 2020 od 08:30 do 10:00 hodin

 

Kontejner bude přistaven v Družstevní ulici

před vjezdem do dvora obecního úřadu

 

• Nebezpečný odpad je druh odpadu, který má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Proto je nutné, abychom s tímto odpadem správně nakládali. Nelze jej ukládat na skládky, ani jej spalovat v běžných spalovnách. Je nutná likvidace ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu, nebo recyklace ve specializovaných firmách.

• Občané, kteří vyprodukují nebezpečný odpad, jej mohou zdarma odevzdat dne 09.05.2020 v době od 08:30 do 10.00 hodin zaměstnancům firmy FCC Česká republika, s.r.o. v Družstevní ulici před vjezdem do dvora obecního úřadu.

• Tekuté a sypké odpady budou odebírat v uzavřených obalech (plastových, kovových a papírových).

• Do nebezpečného odpadu patří: oleje, tuky, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, detergenty - odmašťovací přípravky, fotochemikálie, nepoužitá cytostatika - léky, masti, tinktury, dále baterie, akumulátory, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, ledničky, mrazničky, televizory, rádia, pračky, myčky, roboty, dřevo obsahující nebezpečné látky, pesticidy - postřiky, osobní a nákladní pneumatiky.

• Tato akce je určena pouze pro občany obce Jaroslavice, nikoliv pro občany jiných obcí, ani pro podnikatele a právnické osoby, které mají povinnost nakládat s odpady     v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO PŘEBÍRÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V RÁMCI MOBILNÍCH SBĚRŮ PROVÁDĚNÝCH V OBCÍCH V DOBĚ

ŠÍŘENÍ NÁKAZY KORONAVIREM

 

1. Všechny osoby budou mít po celou dobu pohybu v místě předávání odpadu  

    zakryta ústa a nos rouškou či jinými ochrannými prostředky a odpad budou

    předávat v rukavicích.

2. Osoby stojící ve frontě budou dodržovat odstup minimálně dva metry.

3. Minimální odstup dvou metrů bude zachováván i ve vztahu k pracovníkům  

    přebírajícím odpad.

4. Předávat odpad bude vždy pouze jedna osoba, výjimečně dvě a to pouze

    v případě těžkých odpadů či velkých zařízení.

5. Čekající ve frontě bude předávat odpad až na základě pokynu pracovníka

    FCC Česká republika, s.r.o., tj. po odchodu osoby, která předávala odpad

    před ní.     

 6. Obec zajistí po celou dobu mobilního sběru nejméně jednoho pracovníka

    na koordinaci a dodržování výše uvedených opatření. 

7. V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad převzat.   

 

PRACOVNÍCI FCC ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., DĚKUJÍ VŠEM

ZA DODRŽOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL

„SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME“


5. 5. 2020 Zobrazit méně

Sběr velkoobjemového odpadu

Informace o sběrovém víkendu

5. 5. 2020 Zobrazit více

Zápis dětí do mateřské školy

Info pro rodiče

28. 4. 2020 Zobrazit více

Oznámení MUDr. Karla Hulána a MUDr. Karolíny Dobešové

Informace pro občany ohledně způsobu činnosti ordinací uvedených lékařů

20. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka